نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

وظايف کتابخانه:

امانت و سرويس دهي منابع با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه (پارس آذرخش) و بر اساس آيين نامه امانت دانشگاه به طور مستمر با استفاده از رمز عبور شخصي
راهنمايي و همکاري و همگامي در انتخاب منابع مورد نياز جامعه استفاده کننده کتابخانه با استفاده از نياز دانشجويان، اساتيد، گروه هاي آموزشي و...
آماده سازي منابع
سرويس دهي و راهنمايي و پاسخگويي به مراجعين جهت استفاده صحيح از منابع
قراردادن و انتقال منابع(کتاب، CD، مجلات، پايان نامه و...) براساس شماره رده بندي در قفسه هاي مربوطه در طول ساعات کاري
مشارکت در انتخاب منابع مورد نياز کتابخانه به خصوص کتب قفسه هاي مربوطه
مشارکت در وجين منابع مازاد بر نياز کتابخانه به خصوص کتب قفسه هاي مربوطه و تهيه ليست کتب وجين و
مفقودي بر اساس آيين نامه وجين دانشگاه با هماهنگي کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي ايلام