مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍دود ت‍م‍اس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ی‍م‍اری‌ زا در ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
پدیدآور : آق‍اب‍ی‍گ‍ی‌ ، م‍ان‍دان‍ا
شماره راهنما : ‭TP‬/‭۶۹۳۲‬/‭آ۷د۴‬/‭۱۳۹۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۷۴۸
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۷۵۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌