مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍زار و ی‍ک‌ ن‍ک‍ت‍ه‌
پدیدآور : ح‍س‍ن‌ زاده‌ آم‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۱۱‬/‭‌ح۵‌ه۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۲۷۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌