مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد
پدیدآور : ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۹۴۳
رده پزشکی : ‭WM‬/‭۴۳۰‬/‭‌ت۸‌گ‬/‭۱۳۹۶‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۷۵۳۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌