مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ :س‍ی‍ری‌ در ت‍ح‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ غ‍رب‌ از ی‍ون‍ان‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ه‍زاره‌ دوم‌
پدیدآور : ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۸-
شماره راهنما : ‭CB‬/‭۲۴۵‬/‭ر۹‌غ۴‬/‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۵۲۸
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۳۱۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌