مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ذری‌ ب‍ر س‍ن‍درم‍ه‍ا در ک‍ودک‍ان‌
پدیدآور : ری‍ح‍ان‍ی‌ ،طی‍ب‍ه‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۵۷
رده پزشکی : ‭WS‬/‭۱۰۰‬/‭ر۹‌گ۴‬/‭۱۳۸۸‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۱۴۴۹ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌