مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ذری‌ درآس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌( س‍ال‌۱۱ ت‍ا۱۳ق‌).
پدیدآور : رج‍ب‌ زاده‌، زه‍را
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۳۰‬/‭ر۳‌گ۴‬/‭۱۳۸۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۵۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۱۰۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۱۰۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌