مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍ات‍وف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ خ‍ون‌
پدیدآور : ع‍ی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۰۴۹
رده پزشکی : ‭WH‬/‭۱۰۰‬/‭‌ع۹‌پ۲‬/‭۱۳۸۱‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۴۳۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌