مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍ذاه‍ای‌ م‍ن‍ج‍م‍د، طرز ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍وزی‍ع‌ آن‌
شماره راهنما : ‭TP‬/‭۳۷۲/۳‬/‭‌م۸‌غ۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۷۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۵۵۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌