مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍رب‍ت‌ غ‍رب‌
پدیدآور : ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌، ۱۳۰۵-
شماره راهنما : ‭CB‬/‭۲۴۵‬/‭‌ن۴‌غ۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۶۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۸۹۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌