مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
شماره راهنما : ‭B‬/‭۷۵۳‬/‭‍ه۵‬/‭۱۳۷۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۴۳۱
رده دیویی : ‭۱۸۹‬/‭۱‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۳۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌