مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍ب‍ار ک‍وچ‍ه‌ی‌ ع‍ش‍ق‌:اب‍ی‍ات‌ م‍ان‍دگ‍ار
پدیدآور : س‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۳-
شماره راهنما : ‭PIR‬/‭۴۰۳۲‬/‭‌س۹۸‌غ۲‬/‭۱۳۸۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۹۸۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۱۹۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۱۹۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌