مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍لاق‍ی‌
پدیدآور : رح‍م‍ت‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭Z‬/‭۵۸۱۴‬/‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬/‭۱۳۸۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۵۸
رده دیویی : ‭۲/۰۱۶‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۳۹۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۵۱۰۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌