مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍ج‍اب‌ گ‍ل‌
پدیدآور : م‍دب‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۳۰/۱۷‬/‭‌م۳۸‌ح۳‬/‭۱۳۸۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۵۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۳۷۳ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۳۷۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌