مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ظه‍ور و س‍ق‍وط م‍درن‌
پدیدآور : م‍ولان‍ا، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۵-
شماره راهنما : ‭CB‬/‭۲۴۵‬/‭‌م۸ظ۹‬/‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۱۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۵۱۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۵۱۵ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌