مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ارس‍طو
پدیدآور : رح‍م‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۳-
شماره راهنما : ‭BD‬/‭۳۱۸‬/‭‌ف۲ر۳۶‬/‭۱۳۸۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۲۹۸
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۹۳۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۹۳۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌