مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وغ‌
پدیدآور : ص‍ف‍ای‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۰- ۱۳۷۸
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۴۹‬/‭‌ص۷‌ن۲‬/‭۱۳۸۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۰۷
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۲۰۳ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۲۰۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌