مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍دی‍ث‌ وص‍ل‌ و ه‍ج‍ران‌ :خ‍اطرات‌ ه‍ش‍ت‌ س‍ال‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ از ح‍م‍اس‍ه‌س‍ازان‌ دی‍ار دزف‍ول‌
پدیدآور : ق‍م‍رزاده‌، م‍وس‍ی‌
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۶۲۹‬/‭‌ق۸۵آ۳‬/‭۱۳۸۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۴۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۳۱۲ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌