مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : غ‍دی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌
پدیدآور : رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۲۳/۵‬/‭ر۶‌غ۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۲۱
رده دیویی : ‭۲۹۷‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۳۹۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۴۱۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌