مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ذری‌ ب‍ر آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌( س‍ال‌۱۱ ه‍ ت‍ا۱۳ه‍ج‍ری‌)
پدیدآور : رج‍ب‌ زاده‌ ،زه‍را
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۲۹‬/‭ر۳آ۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۶۹۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۵۰۹ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۵۱۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌