مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌C
پدیدآور : ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
شماره راهنما : ‭WC‬/‭۵۳۶‬/‭‌ی۵۹‍ه‬/‭۱۳۷۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۳۷
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۴۸۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌