مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ وه‍اب‍ی‍ت‌
پدیدآور : طاه‍ری‌ خ‍رم‌ آب‍ادی‌ ،س‍ی‍د ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۰۷/۶‬/‭ط۲‌پ۲‬/‭۱۳۸۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۰۰۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۶۵۲ 0 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۷۶۵۳ 0 ۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌