مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : پ‍اس‍خ‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ دک‍ت‍راح‍م‍د س‍ال‍وس‌ درب‍اره‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
پدیدآور : م‍وس‍وی‌ ک‍اظم‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۱۲/۵‬/‭‌م۸‌م۳‬/‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۰۱۷
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۶۹۴ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌