مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ح‍ج‍اب‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در س‍لام‍ت‌ روان‌
پدیدآور : رج‍ب‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۷-
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۳۰/۱۷‬/‭ر۳‌ح۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۲۹۱
رده دیویی : ‭۶۳۶/۲۹۷‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۹۷۸ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌