مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ام‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ در روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ اع‍ت‍ق‍ادی‌
پدیدآور : ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌ ،م‍ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۲۰۰/۶۶‬/‭‌ع۲‌گ۲‬/‭۱۳۸۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۳۲۹
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۹۷۶ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌