مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ ب‍ی‌
پدیدآور : ع‍ل‍وی‍ان‌ ،م‍وی‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۶۷۴
رده پزشکی : ‭WC‬/‭۵۳۶‬/‭‌ع۹‌ه‬/‭۱۳۸۵‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۲۹۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۰۲۹۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌