مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ه‍زاروی‍ک‌ ش‍ب‌ دخ‍ت‍رل‍ر
پدیدآور : س‍ن‍ج‍ری‌ زاده‌،م‍ل‍ک‍ه‌
شماره راهنما : ‭PIR‬/‭۸۰۹۸‬/‭‌س۹‌ه‬/‭۱۳۸۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۹۰۶
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۰۱۷ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌