مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ب‍رد م‍ن‌
پدیدآور : ه‍ی‍ت‍ل‍ر،آدول‍ف‌۱۹۴۵-۱۸۸۹ م‌
شماره راهنما : ‭PIR‬/‭۸۱۹۲‬/‭ر۷۵‌ن۲‬/‭۱۳۸۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۲۹۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۱۲۵ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌