مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍ان‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ج‍وان‍ی‌
پدیدآور : ب‍ول‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌، ۱۹۱۷- ۱۹۸۵
شماره راهنما : ‭PZ‬/‭۳‬/‭‌ب۹۵‌ن۲‬/‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۳۲۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۵۱۸۰ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌