مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ت‍ا ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ال‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌ ن‍ل‍س‍ون‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍س‍ت‌
پدیدآور : دل‍ی‍ل‍ی‌ ، س‍ت‍ی‍لا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۴۳۸
رده پزشکی : ‭WS‬/‭۱۰۰‬/‭د۸‌گ۲‬/‭۱۳۸۶‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۸۵۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۲۷۰۰ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌