مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : Tell me about yourself for Iranian EFL learners
پدیدآور : ع‍ب‍اس‍پ‍ور، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۷۰-
شماره راهنما : ‭PE‬/‭۱۱۳۰‬/‭‌ع۲‌ت۸‬/‭۱۳۹۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۴۲۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۵۴۲۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌