وظايف کتابخانه وظايف کتابخانه

 

 فراهم نمودن زمينه‌هاي تحقيق و پژوهش براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي

 گردآوري و سازماندهي و اشاعه اطلاعات منابع چاپي و غير چاپي

 ارئه خدمات منابع و متون چاپي وابزارهاي فناوري براي تکميل تدريس و پژوهش

 ايجاد فضاي آموزشي و پژوهشي براي مراجعين به منظور ارتقاي سطح علمي و دانش فني آنان

انتخاب و گزينش و بکارگيري کارکنان بامدارک علمي کتابداري و رشته‌هاي ديگر به منظور تامين متخصصان موضوعي

 بکارگيري و کاربرد آخرين منابع وروش‌هاي خدمات پيشرفته براي دستيابي هرچه بهتر محققان به اطلاعات