ارسال مدارک به کتابخانه ارسال مدارک به کتابخانه

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 405 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 21
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
ozviat.pdf 502.0k 2819 خير دریافت فایل (502.0k)
kargozaran.docx 18.9k 327 خير دریافت فایل (18.9k)
valprorat.pdf 640.4k 541 خير دریافت فایل (640.4k)
fara.dandan.docx 458.6k 579 خير دریافت فایل (458.6k)
Schwartzs Principles of Surgery www.ketabpezeshki.com.pdf 72,841.7k 1075 خير دریافت فایل (72,841.7k)
Oxford Handook.pdf 22,426.9k 718 خير دریافت فایل (22,426.9k)
oi7uy.jpg 86.0k 250 خير دریافت فایل (86.0k)
DSC_0013.jpg 1,866.8k 257 خير دریافت فایل (1,866.8k)
عکس 5.3k 530 خير دریافت فایل (5.3k)
behzad.jpg 36.3k 298 خير دریافت فایل (36.3k)
gmail
gmail مربوط به فریده شفیعی جهت عضویت درکتابخانه
9.8k 410 خير دریافت فایل (9.8k)
عکس اسکن شده
عکس فریده شفیعی جهت عضویت درکتابخانه
20.3k 529 خير دریافت فایل (20.3k)
گوگل پژوهشگر.pdf 101.5k 439 خير دریافت فایل (101.5k)
راهنمای آلفای کرونباخ.pdf 601.4k 13781 خير دریافت فایل (601.4k)
ارزیابی محتوای وب سایتها.pdf 569.3k 322 خير دریافت فایل (569.3k)
internet1390.pdf 6,827.1k 552 خير دریافت فایل (6,827.1k)
شیوه جستجوی علمی.pdf 4,589.0k 496 خير دریافت فایل (4,589.0k)
Bentham Science Publishers.pdf 1,195.5k 828 خير دریافت فایل (1,195.5k)
pmdrراهنمای استفاده از.pdf 117.9k 242 خير دریافت فایل (117.9k)
magiran_guide.ppt 737.0k 814 خير دریافت فایل (737.0k)
نمایش 20 - 1 از 405 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 21