پیوند ها پیوند ها

پیوندها
نمایش 19 نتیجه
نام آدرس اینترنتی بازديدها تاریخ اصلاح  
آدرس پاپ مد http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 15 5/27/12
پایگاه اطلاعات علمی SID http://www.sid.ir 15 11/27/11
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران http://irandoc.ac.ir 9 11/27/11
پورتال کتابخانه دیجیتال 2 http://pmdr.hbi.ir 13 5/27/12
جایگاه تفکر انتقادی در علوم کتابداری و اطلاع رسانی http:/www.iscconferences.ir/214/fa 13 5/27/12
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران http://www.nlai.ir 10 11/27/11
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت http://isid.research.ac.ir 51 6/6/16
سایت ایفلا http://www.ifla.org 13 11/1/11
سایت تامین منابع الکترونیکی وزارتخانه http://www.hbi.ir/Nsite/Service/Special/?Level=17 9 5/27/12
سایت نشریات رایگان http://freemedicaljournals.com 14 11/22/11
مجلات IMPACT FACTOR http://www.sciencegateway.org/rank/index.html 12 7/14/12
مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1737 0 10/22/13
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1744 0 10/22/13
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1364 0 10/22/13
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2755 0 10/22/13
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1742 0 10/22/13
نشريات ايرانی در بخشJCR http://www.srlst.com/nashriyat/JCR-Web%204.5%20Journal%20Summary.pdf 20 7/14/12
وزارت بهداشت http://behdasht.gov.ir 22 10/5/11
کتابداران دیجیتالی http://digital-librarian.com 15 11/1/11
نمایش 19 نتیجه
صفحه نخست پیوندها

صفحه نخست پیوندها