نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آيين نامه عضويت و خدمات  كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي ايلام

کتابخانه مرکزي و ديگر کتابخانه هاي دانشگاه با توجه به مقررات و ضوابط زير نسبت به ارائه خدمات اقدام مي نمايند :

1-       کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي جهت استفاده از منابع کتابخانه، در اول هر ترم با همکاري آموزش کتابخانه مرکزي ملزم به عضويت در کتابخانه هستند. 

2-       ساعات کار کتابخانه بنابر نياز و امکانات و پس از تاييد معاونت تحقيقات و فناوري تعيين و اعلام مي گردد.

3-       دانشجويان مي توانند در داخل کتابخانه بدون ارائه مدرک شناسايي يا عضويت از منابع استفاده کنند. اما جهت بيرون بردن کتاب و مدارک عضويت در کتابخانه لازم است.

4-       پس از تسويه حساب عضو با کتابخانه ، عضويت باطل مي گردد. 

5-       افرادي که عضو دانشگاه نيستند  با معرفي کتبي مدير پژوهش دانشگاه خود و پرداخت دو برابر هزينه کتاب به عنوان وديعه ميتوانند از کتابخانه استفاده نمايند. 

6-       مجلات فارسي و لاتين و کتابهاي مرجع تنها در سالن کتابخانه قابل استفاده هستند و به هيچ وجه امانت داده نمي شود.

7-       دانشجويان و کارکنان اداري حداکثر 3 جلد، دانشجويان کارشناسي ارشد 4 جلد و اساتيد  دانشگاه و اعضاي هيئت علمي حداکثر 5 جلد کتاب مي توانند به امانت بگيرند.

8-   مدت امانت کتاب براي دانشجويان و کارکنان 15 روز و براي اعضاي هيئت علمي و اساتيد 30 روز است. 

9-   چنانچه امانت گيرنده کتاب در عودت کتاب تاخير داشته باشد به ازاء هر روز تاخير در عودت کتاب، از دانشجويان  1000 ريال و از اعضاي هيات علمي 2000 ريال به عنوان جريمه اخذ مي گردد.

تبصره: در راستاي همکاري با محققين و پژوهشگران و استفاده بهينه از منابع کتابخانه در ايام تابستان از 15 تيرماه لغايت هفته اول مهرماه و تعطيلات نوروزي از 20 اسفند لغايت 20 فروردين جريمه اي جهت ديرکرد کتابها دريافت نمي شود. قابل ذکر است خارج از تاريخ اعلام شده جريمه بصورت کامل دريافت مي گردد. 

10- اگر تاخير کتاب 2 ماه بيشتر ادامه پيدا کند، عضويت به ميزان ديرکرد ، تعليق مي شود.

11-   کتابخانه در هر زمان ميتواند از امانت گيرنده تقاضاي استرداد نمايد و عضو موظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.

12- رعايت نظم و سکوت و عدم خوردن و آشاميدن در کتابخانه الزامي است. 

13-   مراجعين به کتابخانه بايستي وسايل شخصي خود را در قفسه هاي تعبيه شده در سالن ورودي کتابخانه گذاشته و مسئوليت حفظ و نگهداري وسايل شخصي به عهده خود مراجع بوده و کتابخانه در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

14-   در صورت مفقود شدن کتاب و يا وارد شدن صدمه به کتاب امانت گيرنده موظف است عين کتاب را فراهم نمايد.

تبصره: صدمه به کتاب شامل:

- هرگونه نوشتن يا خط کشيدن داخل کتاب 

- پاره کردن تمام يا بخشي از صفحات کتاب