نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

عملکرد بخشهاي مختلف کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي ايلام در سال 1398

گزارش بخش علم سنجي و کتابخانه ديجيتال:

 • بررسي وضعيت توليدات علمي دانشگاه در scopus، isiو پاپ مد
 • درج اخبار مربوطه بر روي زيرپورتال علم سنجي
 • گزارش اچ ايندکس پژوهشگران
 • بررسي سامانه مجلات نامعتبر علمي
 • تکميل و بروزرساني سامانه علم سنجي اعضاي هيات علمي
 • تهيه راهنماهاي مربوط به ابزارهاي علم سنجي
 • درج لينک گزارش استنادي از JCRبر روي زيرپورتال علم سنجي
 • گزارش استنادي از ISI
 • ارسال ايميل هاي بروزرساني پايگاههاي استنادي
 • برقراري کارگاههاي پايگاههاي اطلاعاتي و اطلاع رساني براي پژوهشگران و کاربران

گزارش بخش فهرستنويسي و آماده سازي منابع:

 • • فهرست نويسي ورده بندي وآماده سازي  887جلد کتاب فارسي خريداري شده از نمايشگاه بين المللي ونمايشگاه داخلي مهر1397

  • فهرست نويسي ورده بندي وآماده سازي 51عنوان کتاب لاتين خريداري شده از نمايشگاه بين المللي کتاب تهران

  • مهروثبت دستي تک تک کتابها، فهرست نويسي توصيفي، فهرست نويسي تحليلي شامل رده وموضوع، درج در نرم افزارپار آذرخش کتابخانه

  • پرينت بارکد وعطف چسباندن آنها وارسال منابع به بخش امانت، آموزش نحوه فهرستنويسي وايزوگرفتن از بانک جانبي کتابخانه به کتابداران بيمارستان

 • امام خميني ودانشکده دندانپزشکي 

 • گزارش بخش مجموعه سازي وسفارشات کتابخانه:

 • نياز سنجي از دانشکده ها وگروه ها
 • مکاتبه با ناشران ودريافت فايل وکاتولوگ هاي موضوعي
 • تنظيم ليست هاي نيازسنجي بر اساس اولويت هاي مالي
 • پيگيري جهت تامين اعتبار خريد منابع
 • چک کردن نهاي ليست هاي براي جلوگيري از خريدهاي تکراري وغيرضروري
 •  دريافت کتب وانطباق با فاکتورهاي خريد
 • پيگيري کسريهاي نمايشگاه
 • تنظيم فرم درخواست خريد کتب جهت انبار
 • تهيه وتنظيم گزارش نهايي ميزان خريد از نمايشگاه کتاب
 • خريد 571عنوان کتاب فارسي 1734جلد از نمايشگاه بين المللي ونمايشگاه داخلي کتاب

 • پيگيري هاي لازم جهت برگزاري نمايشگاه داخلي مهر97با حضور انتشارات حيدري

  خريد26عنوان 105جلد کتاب فارسي از نمايشگاه داخلي مهر ماه

  تهيه مستندات مربوط به تامين منابع علمي کتابخانه جهت درج در سامانه پايش 

گزارش بخش پورتال و نرم افزار کتابخانه:

 • درج خبرهاي مربوطه بر روي پورتال و زيرپورتال
 • ارسال پيامک هاي مورد نياز کتابخانه و اطلاع رساني کارگاهها از طريق سامانه پيامکي
 • ايجاد دسترسي به سامانه پيامکي براي واحدهاي مورد درخواست معاونت تحقيقات
 • طراحي و تهيه پوسترهاي راهنماي عضويت و تمديد مدرک و درج آنها بر روي صفحه اصلي پورتال
 • ايجاد باکس سامانه پايان نامه هاي کشور و لينک آن بر روي پورتال
 • پيگيري مشکلات مربوط به نرم افزار کتابخانه و پورتال و سامانه پيامکي از طريق تماس هاي مکرر و برقراري ارتباط با شرکت پارس آذرخش و واحد IT
 • پيگيري، اصلاح و انجام امور مربوط به سامانه پايش عملياتي
 • ايندکس دوره اي اطلاعات نرم افزار کتابخانه
 • اصلاح و برطرف کردن مشکلات مربوط به کاربران پورتال
 • اصلاح و برطرف نمودن مشکلات نرم افزار کتابخانه هاي تابعه
 • درج اطلاعيه هاي مربوطه بر روي زيرپورتال و اسلايدهاي مورد نياز در قسمت اسلايدر
 • ايجاد فلوچارت و لينکهاي مورد درخواست واحد سفارشات بر روي زيرپورتال
 • تصحيح بخش هاي علم سنجي و کتابخانه ديجيتال طبق درخواست بخشهاي مربوطه بر روي زيرپورتال
 • چک کردن ليست سفارش آنلاين کتاب و ارسال درخواستها در صورت نياز براي واحد سفارشات
 • آموزش حضوري عضويت و تمديد مدرک به دانشجويان بصورت دائم و برطرف کردن مشکل رايج عکس کاربران بصورت تکي
 • ايجاد امکان تورق پايان نامه ها بر روي پورتال و نرم افزار کتابخانه
 • ايجاد امکان سفارش آنلاين خريد کتاب بر روي زيرپورتال

گزارش بخش مرجع و نشريات:

-     نمايه سازي نشريات و پايان نامه ها

- درج اطلاعات پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي در نرم افزار کتابخانه

- پيگيري قرارداد مربوط به اشتراک magiran

گزارش بخش ترجمان دانش:

 • بررسي طرحهاي تحقيقاتي و استخراج پيام و نتايج اين طرحها و درج در سامانه نوپا
 • اصلاح پيامها و نتايج ثبت شده در گذشته
 • همکاري و ارتباط مکرر با واحد طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه

گزارش بخش امانت:

 • امانت دادن 6644 کتاب فارسي و 62 کتاب لاتين و ثبت بازگشت 7106 کتاب فارسي و 67 کتاب لاتين
 • انجام امور مربوط به تسويه حساب با فارغ التحصيلان
 • پيگيري هاي مربوط به بدهي دانشجويان