مراحل ثبت نام در سامانه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

-کلیه دانشجویان جدید الورود و دانشجویان ترم های گذشته می توانند جهت استفاده از امکانات و رفاهیات کتابخانه در این سامانه ثبت نام نمایند.
-کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهت برخورداری از امکانات این سامانه و دسترسی به کتاب های موجود در کتابخانه در این سامانه ثبت نام نمایند.
-کلیه همکاران در دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت شناسایی و احراز هویت میتوانندجهت استفاده از امکانات کتابخانه در سامانه ثبت نام نمایند.
* قابل ذکر است بجز افراد مذکور کتابخانه در قبال افراد دیگر جهت عضویت در کتابخانه و ارائه خدمات هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
-جهت تکمیل فرم در سامانه موارد ذیل الزامی می باشد:
-کد دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهت دانشجویان ،کد ملی و شماره شناسنامه، آپلود عکس پرسنلی ، شماره تماس و ایمیل ،رشته تحصیلی ، درجه تحصیلی ،آدرس ونشانی کامل محل سکونت
-کاربران گرامی در مقاطع مختلف تحصیلی می توانند از تعداد کتابهای تعریف شده در هر رشته و مقطع ودرمدت زمان معین و تعریف شده استفاده نمایند.
-اعضای محترم هیئت علمی نیز میتوانند از کتابهای موجود در مدت زمان تعریف شده استفاده نمایند.
-مدت زمان استفاده برای دانشجویان رشته های کارشناسی و پزشکی 15 روز کاری بوده که پس از اتمام این مدت دانشجو به فاصله یک روز قبل باید کتاب را به مدت 15 روز دیگر جهت استفاده مجدد تمدید نماید. در غیر اینصورت جرایم نقدی اعمال خواهد شد.
-برای کلیه اعضای هیئت علمی مدت زمان استفاده از کتاب 30 روز کاری می باشد که پس از اتمام این مهلت در صورت نیاز استفاده مجدد به فاصله یک روز قبل تمدید به مدت 30 روز دیگر انجام شود.در غیر اینصورت جرایم نقدی اعمال خواهد شد.
-کلیه دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارمندان همکار در صورت عدم تمدید و یا تحویل ندادن کتاب درموعد مقرر به ازای هر روز دیر کرد 1000 ریال جریمه نقدی در کارتابل کاربر ثبت خواهد شد.
کلیه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی ودر سامانه کتابخانه مرکزی انجام و بعد از تکمیل مراحل ثبت نام واحد امانت کتابخانه مراحل ثبت نام را تایید و تکمیل خواهد نمود.
(تاريخ درج 1400/12/11 آخرين بروزرساني 1401/1/21)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_10_522.pdf
فهرست