ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

گروه هدف

1

کار با نرم افزار SPSS

سمانه طهماسبی قرابی

1400/03/11

اعضای هیات علمی و محققین

2

روش جستجو در پایگاه های الکترونیکی

دکتر نوری زاده

1400/04/08

کلیه محققین

3

کار با نرم افزار End Note

سمانه طهماسبی قرابی

1400/04/09

اعضای هیئت علمی و دانشجویان ارشد

4

وبینار مهارت های پزشکی مبتنی برشواهد

دکتر علی نوری زاده

1400/04/10

کلیه محققین

5

وبینار سابمیت مقاله

دکتر محمد بازیار

1400/04/15

کلیه محققین

6

شیوه بهره گیری از کتابخانه هاومراکز خدمات اطلاع رسانی

زهرا علی محمدی

1400/10/15

کلیه محققین

7

جستجو شواهد بالینی در پایگاه اطلاعاتی pubmed

طاهره هواسی

1400/10/22

اعضای هیئت علمی وپژوهشگر

8

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

طاهره هواسی

1400/10/28

اعضای هیئت علمی وپژوهشگر

9

آشنایی با سامانه نوپا با تاکید برسامانه های منبع یاب ومشابهت یاب

الهام داودیان ،طاهره هواسی

1400/11/14

اعضای هیئت علمی وپژوهشگر


(تاريخ درج 1401/4/4 آخرين بروزرساني 1401/4/4)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_12_648.pdf
فهرست