ردیف

عنوان کارگاه

 فایل آموزشی

مدرس

شرکت کنندگان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

1

 

جستجو در پایگاههای استنادی

scopus
 

 

File

 

 

خانم طاهره هواسی

 

 

File

 

 

1399/04/31

 

اعضای  محترم  هیات علمی

2

 

معرفی پایگاه بالینی  clinical key

 

File

خانم فاطمه حسنوند

File

1399/05/14

اعضای بالینی دانشگاه

در بیمارستان امام خمینی(ره)

3

جستجو در پایگاههای استنادی

scopus

File

خانم طاهره هواسی

File

1399/08/11

 

دانشجویان پزشکی

4

 جستجو در  پایگاه اطلاعاتی

science direct

File

خانم طاهره هواسی

File

1399/08/25

دانشجویان پزشکی

5

جستجو در پایگاه اطلاعاتی scopus

File

خانم طاهره هواسی

 

1399/10/23

اعضای هیات علمی وپژوهشگران

6

جستجو پیشرفته در پایگاه اطلاعاتی

web of science

File

خانم طاهره هواسی

 

1399/10/30

اعضای هیات علمی وپژوهشگران


(تاريخ درج 1401/4/4 آخرين بروزرساني 1401/4/4)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_13_649.pdf
فهرست