ردیف

عنوان کارگاه

مطالب ارائه شده

مدرس

لیست شرکت کنندگان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

1

 

آشنایی با پایگاه clinical key

 

 

File

 

 

خانم پروانه رنجبر

 

 

File

 

 

1397/06/24

 

 

اعضای  هیات علمی گروه بالینی

 

2

جستجوی منابع الکترونیک

File

 

file

1397/06/03

اعضای  هیات علمی

 3

 

آشنایی با سامانه نوپا

 

 

File

 

 

دکترمحسن جلیلیان

 

 

file

 

1397/07/09

 اعضای هیات علمی گروه علوم پایه  

4

علم سنجی(پروفایلهای پژوهشی)

File

خانم پروانه رنجبر

File

1397/07/16

اعضای هیات علمی

5

معرفی سامانه مجلات نامعتبر

File

دکتر محسن جلیلیان

File

1397/08/22

اعضای هیات علمی

6

کارگاه روشهای جستجو در منابع الکترونیکی و معرفی پاب مد و سایتهای حوزه پزشکی

File

خانم پروانه رنجبر

File

1397/09/15
8الی 12

 دانشجویان رشته پزشکی (گروه اول)

7

 کارگاه روشهای جستجو در منابع الکترونیکی و معرفی پاب مد و سایتهای حوزه پزشکی

File

خانم پروانه رنجبر

 File

  1397/09/15
14الی 18

  دانشجویان رشته پزشکی(گروه دوم)


(تاريخ درج 1401/4/4 آخرين بروزرساني 1401/4/4)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_15_651.pdf
فهرست