مديريت كتابخانه


مهم‌ترين وظايف مدير كتابخانه مركزي عبارتنداز:         

 • آشنايي كامل با وظايف و اهداف كتابخانه
 • تماس و مطالعه دائم در امور مربوط به كتاب و كتابداري جهت پيشبرد هدفهاي كتابخانه
 • بررسي و ارزشيابي برنامه هاي جاري و آتي پيشنهادي كتابخانه
 • پيش بيني بودجه سالانه مورد نياز كتابخانه ها در جهت تحقق برنامه ها
 • ارزشيابي كمي و كيفي كاركنان كتابخانه
 • تعيين شرح وظايف يك يك كارمندان كتابخانه مركزي و تقسيم كار بين آنان
 • دريافت گزارش مستمر كار از كارمندان كتابخانه
 • شركت در جلسات اتخاذ تصميم و برنامه ريزي
 • تعيين اولويت هاي مختلف بين كتابخانه ها
 • امضاي مكاتبات در بخش هاي اطلاعات گيري و اطلاع رساني در زمينه كتاب و كتابخانه با مسئولان، سازمان ها و مؤسسات مرتبط
 • مكاتبات با سازمان ها و مؤسسات به منظور اطلاع يابي در حوزه كتاب و اطلاع رساني به هنگام آن به دستگاه متبوع
 • سرپرستي طرح هاي پژوهشي كتابخانه
 • مصاحبه با داوطلبان استخدام براي مشاغل مناسب كتابخانه ها
 • پيشنهاد در مورد تشويقات، ترفيعات و ... كارمندان و هر نوع امور مربوط
 • بررسي نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي كتابخانه ها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشي
 • برگزاري هفته كتاب و كتابخواني
 • انجام ساير فعاليت ها و و ظايف متداول

 بخش مواد اماني

   بخش امانت كتابخانه مركزي مهمترين قسمت كتابخانه است؛ به علت اينكه تلاش‌ها و فعاليت‌هاي ساير كاركنان در بخش‌هاي مختلف در اين بخش قابل رؤيت است. كتابخانۀ مركزي و مركز اطلاع رساني داراي مجموعه اي غني از كتاب‌ها در زمينه‌هاي مختلف شامل علوم پايه پزشكي، علوم باليني و برخي منابع عمومي است كه اكثر دانشجويان، كارمندان، محققان، پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي جهت استفاده از منابع موجود به اين واحد مراجعه نموده و از منابع استفاده مي‌نمايند. سيستم رده‌بندي مورداستفادهف براي كتاب هاي حوزه پزشكي رده بندي موضوعي پزشكي(NLM) و براي كتاب هاي عمومي رده‌بندي كنگره آمريكا (LC) مي باشد.

ساعت كاري اين بخش همه روزه به جز روزهاي پنج‌شنبه و ايام تعطيل از ساعت 8 صبح الي 14 ظهر است. 

مهم‌ترين وظايف اين بخش عبارتنداز:

 • عضو گيري و ثبت اطلاعات اعضاء
 • پاسخگويي و راهنمايي تمامي مراجعين
 • راهنمايي مراجعين در بازيابي كتاب از سيستم اطلاعاتي
 • امانت كتب و ساير منابع كتابخانه طبق ضوابط
 • تحويل گرفتن كتب اماني و ساير منابع
 • فايل نمودن كتب برگشتي در قفسه ها
 • قفسه خواني و برطرف نمودن اشكالات موجود در كتب و مشخص نمودن مفقودي ها
 • جدا نمودن كتابهاي فرسوده جهت تعمير و آماده سازي مجدد
 • وجين  مجموعه  كتابخانه
 • پيگيري و بررسي برگشت مواد و استفاده از مقررات ديركرد بر حسب ضوابط
 • دريافت و تنظيم كتاب هاي فهرست نويسي شده
 • دريافت ليست نيازمندي هاي علمي و عناوين پيش نهادي مراجعين جهت خريد و همكاري با بخش سفارش
 • نظارت بر فرآيند نظم و سكوت مجموعه جهت ايجاد شرايط مطالعه در محل و سالن هاي مطالعه
 • تهيه و پيگيري گزارش هاي آماري
 • تنظيم قفسه ها در محيط مخزن
 • نگهداري و امنيت مخزن كتاب در مقابل خطرات احتمالي

  

بخش مواد غير اماني

 مرجع و اسناد

    منابع بخش مرجع شامل كتاب‌هاي مرجع فارسي و لاتين (دايرة‌المعارف‌ها، واژه‌نامه‌ها، كتابشناسي‌ها، راهنماها، اطلس‌ها، نقشه‌ها، سالنامه‌ها، سرگذشت‌نامه‌ها ) است. منابع اين بخش به صورت قفسه باز اداره مي‌شود. اين منابع فقط در بخش مرجع كتابخانه مركزي و مركز اسناد مورد استفاده مراجعان قرار مي‌گيرند و تنها در صورت نياز و ضرورت، صفحات و موارد موردنياز تكثير شده و در اختيار مراجعه‌كنندگان قرار مي‌گيرد.

پايان نامه ها

  دانشجويان تحصيلات تكميلي بر اساس قانون واسپاري پايان‌نامه تحصيلي، موظف هستند در هنگام فارغ‌التحصيلي، يك نسخه از پايان‌نامه خود با در نظر گرفتن تمامي نكات شيوه‌نامه تحويل پايان‌نامه تنظيم كرده و به همراه يك حلقه سي‌دي حاوي فايل‌ ديجيتالي پايان‌نامه با فرمت docx و pdf تحويل بخش پايان‌نامه‌هاي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دهند. بخش پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي مسئوليت تحويل، حفاظت و نگهداري از پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي دريافت شده و ارائه خدمات به كاربران را بر عهده دارد. پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي پس از انجام فرايندهاي نمايه‌سازي و آماده‌سازي، بارگزاري فايل‌هاي الكترونيكي در بخش سازماندهي منابع ديجيتالي، از طريق كتابخانه ديجيتالي براي اعضاء دانشگاه قابل دسترس هستند.

 

مهم‌ترين وظايف اين بخش عبارتنداز:

 • پاسخگويي به سؤالات مراجعين؛
 • كمك به مراجعان در يافتن منابع مناسب جهت انجام پژوهش؛
 • راهنماي مراجعين در  دستيابي به پايان نامه ها
 • ثبت نهايي و تحويل پايان نامه­ ها از دانشجويان
 • آموزش شناخت و نحوه­ ي استفاده از پايان نامه و اسناد پژوهشي
 • نگهداري لوح هاي فشرده (منابع of line)
 •  تهيه راهنما و بروشورهايي به منظور آگاه كردن اساتيد و دانشجويان از منابع  

  سازماندهي اطلاعات

   با توجه به گسترش دانش در قالب‌هاي گوناگون، سازماندهي دانش و منابع اطلاعاتي از مهمترين فعاليت‌هاي هر كتابخانه به شمار مي‌رود. هدف اصلي سازماندهي، برقراري نظمي است كه به كمك آن كتابدار و مراجعه‌كننده بتوانند به سهولت منبع اطلاعاتي موردنياز خود را از ميان منابع موجود دركتابخانه بيابند.

سازماندهي وآماده سازي منابع چاپي 

  تمامي اقدامات لازم به منظور قابل دسترس نمودن منابع چاپي (كتاب) از طريق سيستم جامع كتابخانه، وظيفۀ اين بخش است. كليه منابع اطلاعاتي (چاپي) تهيه شده، مورد بررسي تحليلي و موضوعي قرار گرفته و در چارچوب استانداردهاي بين المللي علم اطلاعات و دانش‌شناسي؛ سازماندهي، رده‌بندي و آماده‌سازي مي‌شوند.

مهم‌ترين وظايف اين بخش عبارتنداز:

 نظارت فني  سازماندهي اطلاعات دانشكده ها (فهرست نويسي دانشكده ها)

 فهرستنويسي و رده بندي پايه منابع چاپي اعم از فهرست نويسي توصيفي و تحليلي
فهرستنويسي و رده بندي بنيادي و نيمه بنيادي كتابهاي چاپي
 آموزش فهرستنويسي و رده بندي و رفع اشكالات و نواقص علمي (كاركنان )
جستجو در پايگاه كتاب‌شناسي ملي و كتابخانه كنگره و ذخيره كتاب (ايزو) در برنامه كتابخانه
 بازخواني ركوردهاي ذخيره شده در برنامه كتابخانه و اصلاح آن‌ها و وارد كردن شماره ثبت كتاب هاي چاپي و افزودن نسخه الكترونيكي كتب در برنامه
ترجمه و مستند سازي موضوعاتي كه در سرعنوان موضوعي فارسي و انگليسي موجود نيست
تطبيق شماره راهنما با رده بندي كنگره و در صورت نياز، اصلاح آن‌ها در كامپيو‌تر، كارت رف برگه و عطف و…
اصلاح ركوردهاي فهرستنويسي الكترونيكي و شماره هاي ثبت و فايل هاي افزوده
 پيگيري امور مربوط به كتب وجيني جهت خروج از كتابخانه (خروج از دفاتر ثبت و نرم افزار كتابخانه
ارائه گزارش‌هاي تخصصي و گزارش كار به تناوب زماني تعيين شده به مقام مافوق
انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

 سازماندهي وآماده سازي منابع ديجيتال 

    با توجه به اهميت روزافزون منابع غير چاپي خصوصا كتابهاي الكترونيكي و دسترسي از راه دور به منابع كتابخانه اي، كتابخانه مركزي دانشگاه رازي نيز با هدف تهيه منابع الكترونيكي و دسترس پذيري اين منابع براي مراجعان خود ، نگاه ويژه اي به منابع ديجيتالي دارد و با استفاده از اين منابع، قصد دارد راههاي دستيابي به علم روز را براي دانشجويان و اساتيد هرچه كوتاهتر نمايد. بنابراين كليه كارهاي مربوط به منابع ديجيتالي اعم از كتاب هاي الكترونيكي، تهيه و سازماندهي آنها، و پايان نامه ها ، سازماندهي و نمايه سازي، در بخش كتابخانه ديجيتال انجام مي شود.

مهم‌ترين وظايف اين بخش عبارتنداز: 

سازماندهي و ديجيتال سازي كليه مدارك غير از كتاب
پيگيري امور مربوط به سازماندهي پايان نامه و اسناد
نمايه سازي موضوعي پايان نامه و اسناد
ديجيتال سازي پايان نامه ها  و كليه مدارك غير كتابي
اصلاح ركوردهاي الكترونيكي و شماره هاي بازيابي مدارك پايان نامه ها و اسناد
ارائه گزارش‌هاي تخصصي و گزارش كار به تناوب زماني تعيين شده به مقام مافوق

 انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

كتابخانه ديجيتال:

مهم‌ترين وظايف كتابخانه ديجيتال عبارتنداز: 

فراهم آوري و گردآوري مواد كتابخانه اي الكترونيكي و ارائه خدمات دسترس پذيري منابع و اطلاعات علمي مورد نياز پژوهشگران
 راهنمايي و آموزش كاربران در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي و ارائه خدمات اطلاع رساني و مرجع به كليه مراجعان به صورت آنلاين و از طريق پست الكترونيكي
 تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه الكترونيك
 تهيه فايل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رساني كاربران از منابع و خدمات كتابخانه ديجيتال
ايجاد لينك دسترسي به منابع خريداري شده به به محض اعلام از طريق دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت
 حذف لينكهاي دسترسي به منابعي كه مدت قرارداد آنها به پايان رسيده به محض اعلام دفتر توسعه و انتشارات وزارت بهداشت

ايجاد لينك دسترسي به منابع معتبر رايگان موجود در وب جهت تسهيل و يكپارچه سازي دسترسي به منابع از طريق پورتال
 آموزش و پشتيباني پژوهش با توانمندسازي از طريق كارگاههاي آموزشي . ...
پاسخگويي به صورت حضوري و آن لاين از طريق لينك پرسش از كتابدار

تدوين خط مشي و آيين نامه هاي لازم در ارتباط با فعاليت هاي كتابخانه ديجيتال

بخش مجموعه سازي و فراهم آوري 

   بخش فراهم آوري كتابخانه مركزي و مركز اسناد وظيفه گردآوري منابع علمي شامل كتاب‌هاي چاپي و الكترونيكي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي را به عهده دارد. انتخاب و گزينش منابع بر اساس نيازسنجي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه و خريد منابع عمدتا به سه صورت انجام مي‌گيرد:

1- خريد از طريق نمايشگاه كتاب بين‌المللي تهران و نمايشگاه كتاب استاني ،

2- خريد مستقيم از ناشران داخلي ،

3- اهداء از طرف سازمان‌ها و اشخاص

 همچنين اشتراك پايگاه‌هاي اطلاعاتي بصورت مستقيم يا از طريق كارگزاران ناشران معتبر مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام مي‌گيرد. 

علم سنجي 

   علم سنجي دانش اندازه گيري علم تعريف شده است كه با بررسي و كشف نظام و ساختار يك حوزه علمي به روش كمي، دستاوردهاي يك قلمرو فكري را معين كرده و حتي خطوط احتمالي براي پيشرفتهاي بعدي را پيش بيني مي كند. علم سنجي سعي دارد با استفاده از داده هاي كمي مربوط به توليد، توزيع و استفاده از متون علمي، علم و پژوهش علمي را توصيف و ويژگيهاي آن را مشخص كند.

 • مهم‌ترين وظايف اين بخش عبارتنداز:
 • پايش و ارزيابي فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاه
 • به روزرساني مستمر سامانه علم سنجي اعضاي هيات علمي دانشگاه
 • تحليل استنادي توليدات علمي دانشگاه
 • ارائه آخرين اطلاعات مربوط به نشريات علمي تخصصي در سطح كشور و نشريات بين المللي
 • پايش اعتبار مجلات داخلي و خارجي مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه
 • استخراج شاخص‌هاي علم‌سنجي (استنادات، H-index و ...) مورد درخواست پژوهشگران از نمايه‌نامه‌هاي معتبر ملي و بين‌المللي
 • تهيه گزارش از برونداد علمي دانشگاه و ارائه گزارشات علم‌سنجي دانشگاه
 • رصد و پايش مقالات علمي دانشگاه در پايگاه‌هاي معتبر
 • تهيه و اعلام جديدترين اطلاعات مربوط به مجلات نمايه شده در پايگاه هاي معتبر از طريق وب سايت اداره
 • برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي جهت رابطين علم سنجي و پژوهشگران دانشگاه در خصوص شاخص‌هاي علم‌سنجي
 • ارائه راهنمايي‌هاي حضوري و تلفني به مراجعين در خصوص امور مربوطه

   بخش پشتيباني فني كتابخانه 

كليه كارهاي مربوط به انواع فناوري ها در كتابخانه از جمله رايانه ها، سرورهاي كتابخانه، پايگاه ها و نرم افزار هاي عمومي و تخصصي و مديريت سيستم كتابخانه ديجيتال و پورتال كتابخانه در بخش فناوري اطلاعات كتابخانه انجام مي شود.

مهم‌ترين وظايف اين بخش عبارتنداز:

-           مديريت نرم افزار مديريت كتابخانه اي مورد استفاده در كتابخانه مركزي

-           نظارت بر استفاده ي صحيح از نرم افزار مديريت كتابخانه در كتابخانه هاي اقماري تحت پوشش

-         به روز رساني و مديريت پورتال كتابخانه و كتابخانه ديجيتال

-         مطالعه ي مستمر در مورد خدمات نوين كتابداري

-            شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با حوزه كاري

 


(تاريخ درج 1401/4/7 آخرين بروزرساني 1401/4/9)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_17_655.pdf
فهرست