آيين نامه تسويه حساب

ماده 7: تسويه حسـاب

دانشجويان موظفند در هنگام فارغ‌التحصيلي يا انتقال دائم به ساير دانشگاهها و يا انصراف از تحصيل با كتابخانه تسويه حساب نمايند.

1-7. كليه اعضاي هيأت علمي وكاركنان دانشگاه موظفند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، كليه كتب امانتي خود را به كتابخانه مسترد نمايند.

2-7. فارغ التحصيلان دكتراي فوق تخصصي، تخصصي، دكتراي حرفه اي پزشكي و دندانپزشكي و كارشناسي ارشد در هنگام تسويه‌حساب دائم مي بايست فايل پايان نامه با فرمت pdf و Word، تصوير صورت جلسه دفاع و تصوير تاييديه نسخه نهايي فايل پايان نامه خود را بصوريت آنلاين در نرم افزار كتابخانه ارسال نموده باشند.

 مقررات كتابخانه

ماده 8: رعايت نظم و ساير مقررات كتابخانه

1-8. رعايت سكوت به هنگام مطالعه در كتابخانه الزامي است.

2-8. خوردن،‌ آشاميدن، استعمال دخانيات، استفاده از تلفن همراه در محل كتابخانه ممنوع است‌.

3-8. مفاد اين آئين‌نامه براي كليه استفاده‌ كنندگان كتابخانه اعم از اعضاي هيأت علمي، كارمندان، دانشجويان و افراد ميهمان لازم ‌الاجرا است.

4-8. حمل كوله پشتي ،كيف دستي و... به مخزن منابع كتابخانه ممنوع است.

ماده 9: هر گونه تجديد نظر و تغيير در اين آئين‌نامه، به عهده مديريت و شوراي كتابخانه بر حسب نياز مي‌باشد.

مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي

دانشگاه علوم پزشكي  ايلام

 

 


(تاريخ درج 1401/4/10 آخرين بروزرساني 1401/4/13)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_23_693.pdf
فهرست