پژوهشگر عزيز

لطفا قبل از تحويل فايل پيام پژوهش  مراحل زير را انجام دهيد

 • ابتدا اطلاعات را در سامانه طرح هاي پژوهشي  بصورت كامل وارد كنيد.
 • گزارش نهايي را در سامانه طرح هاي پژوهشي آپلود نماييد.
 • كد مصوب طرح را از كارشناس طرح ها گرفته و در فرم پيام پژوهش درج نماييد( لطفا كد سامانه طرح هاي پژوهشي و كد اخلاق را درج ننماييد).
 • در قسمت روتيتر خبر نام دانشگاه درج شود.
 • عنوان خبر بايد داراي فعل باشد ،بعبارتي جمله خبري باشد، از كلمات انگليسي ،آماري و اعداد حتي المقدور استفاده نشود، بيشتر از 12 كاراكتر نباشد.
 • عنوان به گونه اي تنظيم شود كه براي عموم قابل فهم باشد.
 • آدرس اينترنتي مقاله را در فرم پيام پژوهش درج نماييد.
 • در فيلد متن خبر حتما قسمت نتيجه گيري و روش كار درج شود.
 • تاريخ شروع و پايان طرح درج شود.
 • در انتها در صورتي كه طرح مرتبط با كوويد 19 مي باشد كد اخلاق هم درج گردد.
 • تمام آيتم هاي پيام پژوهش تكميل شود در صورت عدم تكميل هر كدام از باكس ها مسئوليت تاخير و يا عدم بارگزاري پيام پژوهش بر عهده پژوهشگر مي باشد.
 • در انتها شماره تماس خود را وارد نماييد.

(تاريخ درج 1401/4/12 آخرين بروزرساني 1401/4/12)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_26_671.docx
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_26_672.pdf
فهرست