آيين نامه عضويت

آیين‌نامه كتابخانه، مجموعه‌اي از ضوابط و دستورالعمل‌ها درخصوص امانت كتاب و ارائه ساير خدمات به مراجعه‌كنندگان است. هدف از تدوين آن حفظ حقوق و اجراي مقررات كتابخانه براي همه اعضاء (هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان) مي‌باشد.

آیين‌نامه حاضر نحوه و شرايط ارائه خدمات كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي به همه اعضاء و مراجعين دانشگاه را در برمي‌گيرد، تا حتي‌المقدور امكان بهره‌برداري از امكانات و منابع اطلاعاتي كتابخانه براي كليه اعضاء فراهم آيد.

ماده 1: افراد مجاز به استفاده از كتابخانه, مدارك و شرايط عضويت

   افراد مجاز به عضويت:

  • دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ایلام
  • دانشجويان مهمان دانشگاه علوم پزشكي ایلام
  • اعضاء هيأت علمي (رسمي، پيماني و قراردادي حق التدريس) دانشگاه علوم پزشكي ایلام
  • كارمندان (رسمي- پيماني) دانشگاه
  • كارمندان (طرحي)

روش هاي عضويت:

  • عضويت به روش غيرحضوزي( آنلاين) -راهنماي عضويت
  • عضويت به روش حضوري

   مدارك لازم عضويت به روش حضوري

-دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ایلام با در دست داشتن عكس اسكن شده به همراه كارت دانشجويي جهت  ثبت نام به كتابخانه دانشكده محل تحصيل خود مراجعه نمايند.

-دانشجويان مهمان دانشگاه علوم پزشكي ایلام با در دست داشتن عكس اسكن شده خود به همراه ارائه گواهي ثبت‌نام از آموزش مبني بر اشتغال به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي گيلان براي مدتي معين (حداقل يك ترم و 12 واحد) به كتابخانه دانشكده محل تحصيل خود مراجعه نمايند.

-اعضاء هيأت علمي دانشگاه با در دست داشتن عكس اسكن شده همراه با ارائه كارت شناسايي هيأت علمي از دانشگاه به كتابخانه محل خود مراجعه نمايند. (اعضاي هيات علمي قراردادي-حق التدريس جهت دريافت كارت عضويت مي بايست از محل فعاليت خود نامه اي مبني بر قرارداد تدريس به مدت معين ارائه نمايند). 

- كارمندان دانشگاه با در دست داشتن عكس اسكن شده همراه با حكم كارگزيني به كتابخانه مركزي  دانشگاه يا كتابخانه دانشكده يا بيمارستان محل خدمت خود مراجعه كنند.

تبصره:

مدت اعتبار عضويت تا پايان دوران تحصيل يا خدمت در دانشگاه علوم پزشكي ایلام مي‌باشد.

 

 


(تاريخ درج 1401/4/28 آخرين بروزرساني 1401/4/28)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_33_704.pdf
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_33_705.docx
فهرست