2)

اصول مديريت و كاربرد ان در پرستاري . مامايي و پيراپزشكي

پديدآور: رضايي . علي محمد
ناشر: دانشگاه علو مپزشكي
سال نشر:
1399/12/25
3)

پرستاري سلامت جامعه

پديدآور: حسيني ، ، وحيده ، 1353 -
ناشر: جامعه نگر
سال نشر: 1395
1399/12/12
4)

مفاهيم پايه

پديدآور: هينكل ، جانيس ال .
ناشر: بشري
سال نشر: 1397
1399/12/12
5)

پرستاري و بهداشت محيط

پديدآور: حسيني ، وحيده ، - 3531
ناشر: جامعه نگر
سال نشر: 1396
1399/12/12
6)

پرستاري سلامت جامعه /فرد و خانواده /محيط

پديدآور: صحبايي ،فائزه
ناشر: انتشارات حيدري
سال نشر: 1395
1399/12/12
8)

پرستاري بهداشت جامعه

پديدآور: كشتكاران ،زهرا
ناشر: بشري
سال نشر: 1389
1399/12/12
9)

پرستاري بهداشت جامعه (1)لانكستر

پديدآور: حسيني ،وحيده
ناشر: جامعه نگر
سال نشر: 1387
1399/12/12
10)

پرستاري بهداشت جامعه (1)

پديدآور: عبدلي يزدي ، نوشين
ناشر: چراغ دانش
سال نشر: 1383
1399/12/12
11)

پرستاري بهداشت جامعه ، مراقبت هاي اوليه بهداشتي در عمل

پديدآور: مك موري، آن
ناشر: ارجمند
سال نشر: 1375
1399/12/12
12)

پرستاري بهداشت جامعه (1): مورد استفاده دانشجويان پرستاران و پيراپزشكي

پديدآور: عبدلي يزدي، نوشين
ناشر: چراع دانش Ý شبنم دانش
سال نشر: 1383
1399/12/12
13)

پرستاري بهداشت جامعه

پديدآور: حلم سرشت ، پريوش
ناشر: چهر
سال نشر: 81-1380
1399/12/12
14)

پرستاري بهداشت جامعه (خانواده محور)

پديدآور: لوگان ، باربارا برايان
ناشر: دانشگاه علوم پزشكي ايران ، معاونت پژوهشي
سال نشر: 1372
1399/12/12
15)

پرستاري سلامت فرد و خانواده

پديدآور: حسيني ،وحيده
ناشر: جامعه نگر
سال نشر: 1394
1399/12/12
16)

پرستاري بهداشت جامعه : پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگيردار

پديدآور: غفراني پور، فضل الله
ناشر: بشري
سال نشر: 1372
1399/12/12
فهرست