1)

راه اندازي سامانه (نماگركوويد-19) توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)

سامانه «نماگركوويد-19» با نام انگليسي «ISC COVID-19 Visualizer»، سامانه اي است كه توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) راه‌اندازي شده است و اطلاعات لحظه اي در مورد بيماري كروناويروس شامل آمار و اطلاعات مربوط به مبتلايان، گزارش هاي آماري و مقالات علمي ارائه مي دهد.


1399/2/21
فهرست