1)

پيام تسليت به معاون محترم تحقيقات و فناوري جناب آقاي دكتر كفاشيان

تحمل سوگ فقدان پدر صبري الهي را مي طلبد. مارا در اين غم سترگ و جانكاه شريك بدانيد.اين ماتم جانگداز را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و براي آنان صبر و اجر و براي آن عزيز سفركرده علو درجات طلب ميكنيم.
1400/4/19
فهرست