1)

كارگاه لغو شد!

كارگاه آشنايي با پايگاه هاي web of science و scopus به دليل اختلال در سرور adobe connect كنسل شد. تاريخ برگزاري كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
1401/6/28
2)

آشنايي با پايگاه هاي web of science و scopus

:واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام خميني ره برگزار مي كند

💢💢كارگاه مجازي💢💢

آشنايي با پايگاه هاي web of science  و scopus

مدرس: سركار خانم طاهره هواسي

📅تاريخ برگزاري:1401/06/28

🕙ساعت: 10 تا12

http://adobe.medilam.ac.ir/wsh :آدرس سايت

 

 


1401/6/28
3)

برگزاري جلسه مديريت وب سايت هاي معاونت تحقيقات

جلسه مديريت وب سايت هاي معاونت تحقيقات در مورخ1401/5/31 در محل سالن اجتماعات دانشكده پزشكي برگزار گرديد. در اين جلسه كه باحضور مديريت پژوهش ،اساتيد ، كارشناسان درحوزه تحقيقات و پژوهش انجام شد،آقاي دكتر غفوريان مدير پژوهش با بررسي مشكلات و ايرادات در وب سايت هاي دانشگاه و تبادل نظر با كارشناسان در خصوص بروز رساني و برطرف نمودن مشكلات و نواقص وب سايت ها و ارتقا دادن آنها در حوزه بين المللي سخناني را بيان نمودند.و پس از آن كارشناسان اين حوزه نيز به بيان مشكلات و راهكارهايي جهت رفع نواقص آن پرداختند.

1401/6/1
فهرست