اخبار اخبار

برگزاري دومين جلسه کميته ترجمان پژوهش
دومين جلسه ترجمان پژوهش با حضور مدير محترم اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي جناب دکتر استاک ، مدير محترم مرکز مطالعات و توسعه جناب دکتر مظفري و جناب آقاي دکتر امين ميرزايي در تاريخ  16/9/98 در محل کتابخانه مرکزي برگزار گرديد.در اين جلسه عناوين طرح هاي تحقيقاتي مطرح شده، بررسي گرديد. 
تقدير از کتابداران دانشگاه علوم پزشکي ايلام

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي و با حضور معاون تحقيقات و فن آوري، رييس دانشکده دندانپزشکي، معاون پژوهش دانشکده پزشکي و ساير مسئولين از کتابداران دانشگاه علوم پزشکي ايلام تقدير شد.در اين مراسم دکتر کلوندي در سخناني کوتاه به فعاليتها و دستاوردهاي معاونت تحقيقات اشاره کرد و از افتتاح ساختمان کتابخانه دانشگاه در سال 1399 خبر داد. اجراي موسيقي توسط دانشجويان دانشگاه از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود. 

انتصاب اعضاي کميته پيام پژوهش دانشگاه

به گزارش خبرنگار گاهنامه مونس، دکتر محسن جليليان- دکتر مصيب مظفري و دکتر امين ميرزايي با حکم دکتر غلام رضا کلوندي معاون تحقيقات و فن آوري اطلاعات به عضويت کميته پيام پژوهش منصوب شدند. لازم به ذکر است تشکيل اين کميته در راستاي سياستگذاري مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت گردآوري، انتشار و اشاعه نتايج حاصل از تحقيقات نظام سلامت در کشور ااست. هدف از راه اندازي اين سامانه توسط مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، انتشار سريع اخبار مستند و مبتني بر شواهد از پژوهش هاي سلامت کشور به روشي امن، صحيح و سريع، با دسته بندي هاي مناسب و براي ذينفعان و گروه هاي هدف مشخص است.

شماره اول گاهنامه مونس منتشر شد

گاهنامه مونس، نشريه تخصصي کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکي ايلام با هدف اطلاع رساني فعاليت هاي کتابخانه ها و مراکز مديريت اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي منتشر شد.

اطلاع رساني در دنياي امروز و ارتباط با مخاطبان از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. در همين راستا اولين شماره گاهنامه مونس با تشريح اقدامات معاونت تحقيقات و فناوري، رتبه بندي H-Indexدانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي ايلام، معرفي دکتر محمد حسين بدخش به عنوان يکي از مفاخر استان ايلام منتشر شد.

مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

مراسم توديع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزي دانشگاه با حضور دکتر کلوندي معاون تحقيقات و فناوري، دکتر کفاشيان مدير پژوهش و کارشناسان کتابخانه مرکزي در سالن کنفرانس معاونت تحقيقات برگزار گرديد.

در اين مراسم مسئولان مذکور از زحمات سرپرست سابق آقاي دکتر امين ميرزايي تقدير و آقاي دکتر استاک بعنوان سرپرست جديد کتابخانه مرکزي انتخاب و براي وي آرزوي موفقيت نمودند.

نمایش 5 - 1 از 112 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 23