اخبار اخبار

«بازگشت

اصلاح رکوردها و اطلاعات پايان نامه ها در سامانه دانشگاهي

خانم الهام داوديان کارشناس کاربست نتايج تحقيقاتي اعلام کرد در جهت بهبود و پيشرفت اهداف پژوهشي محققان و پژوهشگران، اقدام به اصلاح فيلدهاي مختلف پايان نامه هاي اين مرکز در نرم افزار جامع کتابخانه نموده است.

نظر
لینک مطلب :